Attester rekvireres ved personligt fremmøde på kordegnekontoret eller ved bestilling via www.borger.dk ved brug af NemId.

Hvis du har et dansk personnummer og er bosat i Danmark, kan du rekvirere følgende attester digitalt med NemID:

  • Personattest
  • Personattest (dansk/engelsk)
  • Fødsels- og Dåbsattest
  • Fødsels- og Dåbsattest (dansk/engelsk)
  • Vielsesattest
  • Vielsesattest (dansk/engelsk)

Du kan også bestille attester på dine børn under 18 år. Dette kræver, at barnet er berettiget til attesten.

Levering

Du har mulighed for at få din attest leveret på følgende måder:

  • Digital post (e-Boks). Attesten, som du modtager digitalt, er digitalt signeret. Det vil sige, at attesten er signeret med Kirkeministeriets digitale signatur. En digital signatur er en form for elektronisk, krypteret stempel og bekræfter, at attesten kommer fra Kirkeministeriet som myndighed og ikke er blevet ændret. Du kan se signaturen, når du åbner attesten i Adobe Acrobat Reader.
  • Brevforsendelse. Attesten vil blive afsendt med post til din folkeregisteradresse eller den adresse, du oplyser i din bestilling af attesten. Attesten bliver sendt senest 5 hverdage efter din ansøgning. Modtager du ikke din attest, kan du kontakte den myndighed, der er oplyst i din kvittering for bestilling.
  • Afhentning på et kirkekontor. Du kan bestille en attest til afhentning på kirkekontoret i dit bopælssogn. Husk at medbringe gyldig billedlegitimation. På sogn.dk kan du se, hvilket sogn, du tilhører.

Du kan også henvende dig på et kirkekontor for at få udstedt en ny attest uden at have bestilt attesten digitalt. Husk at medbringe gyldig billedlegitimation.

E-legalisering

En digitalt signeret attest kan du få legaliseret/apostilleret elektronisk via Udenrigsministeriets Legalisering ved at du benytter deres selvbetjeningsløsning med webshop. Denne finder du på Udenrigsministeriets hjemmeside, hvor du også kan læse mere om legalisering og e-apostille.

Bestil attest her

I Sønderjylland kan du også henvende dig til kommunens personregister. Her kan du dog kun få udstedt en Personattest.


Nyttige links:

Link til Personregistrering: www.personregistrering.dk
Link til Sogn: www.sogn.dk
Link til Ankestyrelsen: www.ankestyrelsen.dk
Link til Borger.dk: www.borger.dk