Navneændringer behandles i dit bopælssogn. For borgere født i Sønderjylland i fødselsregistreringskommunen. På www.personregistrering.dk kan du finde oplysninger om navneændring. Du kan søge navneændring digitalt via www.borger.dk. Ved navneændring i forbindelse med vielse er det vigtigt, at I begge husker at anmode om nævneændring, hvis I tager hinandens navne.

Særlig for samlevende:

Blanketten “Samlivserklæring” skal bruges hvis I som samlevende – i et ægteskabslignende forhold – ønsker at søge om:

  1. At bære fælles mellemnavn og/eller efternavn
  2. At dit barn skal bære din samlevers mellemnavn og/eller efternavn
  3. At den ene ønsker at bære den andens fornavn som efternavn, hvis navnet har rødder i en kultur, som ikke skelner mellem for- og efternavn

Erklæringen vedhæftes ansøgningen om navneændring. Du kan downloade erklæringen nedenfor.

Samlivserklæring (176 downloads )

www.familieretshuset.dk kan du bl.a. finde oplysninger om navneloven, lister over godkendte pige- og drengefornavne, samt en liste over frie efternavne.


Nyttige links:

Link til Personregistrering: www.personregistrering.dk
Link til Sogn: www.sogn.dk
Link til Familieretshuset – vedr. navne: www.familieretshuset.dk
Link til Borger.dk: www.borger.dk