Kære Menighed

Tirsdag d. 6. oktober var der suppleringsvalg til menighedsrådet, og det lykkedes os at få et fuldtalligt råd.

Følgende er valgt:

Bobby Munk Vestergaard Larsen
Alice Christiansen
Anette Dyrby Hansen
Maddie Dyrby Hansen
Lis Amdi
Anette Schulz Thomsen

Som suppleanter blev valgt

Rikke Andersen Raun
Anette Jessen
Jette Larsen
Bethine Gregersen