Fødsel:

Du skal anmelde dit barns fødsel senest 14 dage efter fødslen. Hvis der er en jordemoder med til fødslen, står hun normalt for fødselsanmeldelsen. Ellers skal du selv sørge for at melde fødslen til præstesekretær ved Bredsten Kirke.


Registrering og anmeldelse af faderskab:

Du finder oplysning om registrering af et barns fødsel og om anmeldelse af faderskab på Kirkeministeriets borgerportal, på www.familieretshuset.dk og på www.personregistrering.dk.
Fra www.borger.dk kan I digitalt sende Omsorgs- og ansvarserklæring, hvis I begge har NemID eller I kan udskrive blanketten.


Nyttige links:

Link til Kirkeministeriet: www.km.dk
Link til Familieretshuset – vedr. forældreansvar, faderskab, medmoderskab: www.familieretshuset.dk
Link til Personregistrering: www.personregistrering.dk
Link til Borger.dk: www.borger.dk