Den smukke hvidkalkede kirke med det særprægede løgformede spir ligger højt placeret midt i
Bredsten by.

Kirken er opført i 1100-tallet som en anseelig romansk frådstensbygning bestående af kor, skib
og våbenhus og har formentligt erstattet en endnu ældre.

I senmiddelalderen tilbyggedes et tårn i vest og et sakristi nord for koret.

I årene 1740 – 1742 blev der foretaget en gennemgribende ombygning ved bygmester Nicolaus
Hinrich Riemann og med den adlede Gerhard de Lichtenberg som bygherre, hvorved kirken
i dag fremstår som en barokkirke.

I 1911 blev indgangen til kirken ændret fra nord til tårn og våbenhuset har siden da fungeret som ligkapel.

Lichtenberg var den gang også ejer af Engelsholm slot og Nørup kirke, hvilket er årsagen til at de med de løg karakteristiske løgformede spir minder meget om hinanden.

Løgformen på spir og kupler stammer oprindeligt fra arabisk arkitektur og er meget anvendt i Rusland.

Kirken har gennem tiden haft skiftende ejere og blev i 1969 selvejet.

 

Inventar:

Det nuværende inventar – altertavle, prædikestol, skriftestol (præstestol), degnestol og stoleværk,
blev alt sammen tilført kirken i årene 1740-1742.

Altertavlen, en stor pompøs tavle som er lavet af egetræ bærer våbener for Gerhard de Lichtenberg
og hans hustru Bodil Hofgaard. I 1925 blev det oprindelige korsfæstelsesmaleri udskiftet med maleriet
Kristus og Synderinden af Rudolf Rud Petersen. I 1940 blev det oprindelig maleri genindsat.

Alterbordet er sengotisk, muret og opført i 1743. I Sognehuset hænger en kopi af en meget fornem
silkebroderet alterdug fra 1651, som i 1958 blev overdraget til Vejle Museum.

Altersølvet – Kalk, bæger og oblatæske er skænket er Hans Peter Severin Ingerslev omkring 1850.

Døbefonten er sammen med korbuen det eneste som er bevaret fra en oprindelige romanske tid.
Den er lavet af rødlig granit, tilhørende den sydvestjyske type.

Dåbsfadet er fra 1575 og er fremstillet i Sydtyskland.