Søndag d. 12. juni kl. 10.30 deltager minikonfirmanderne i dagens gudstjeneste, hvor der er afslutning efter et dejligt forløb. Minikonfirmanderne vil læse ind- og udgangsbøn for os, og synger en salme eller to. Efter gudstjeneste vil der være lidt kaffe/saftevand og kage i våbenhuset. Vi glæder os meget til at fejre gudstjeneste med de skønne minier.

Næste hold minikonfirmander starter i foråret 2023