Vielse


Fastsætte datoen og bestil tid hos præsten:

Vielser/ Kirkelige velsignelser ligger hos os som hovedregel lørdage kl. 11.00, kl. 13.00 eller kl. 15.00. Dato og tidspunkt aftales i god tid med præsten. For at blive viet i folkekirken skal mindst den ene af parret være medlem.


Før brylluppet kontaktes:

Folkeregister / ægteskabskontor i bopælskommunen. Her udstedes en såkaldt “prøvelsesattest”, der overfor præsten dokumenterer lovligheden af det påtænkte ægteskab. Prøvelsesattesten må ikke være mere end fire måneder gammel, når brylluppet holdes. Som grundlag for prøvelsesattesten udfyldes en blanket “ægteskabserklæring”, der kan hentes på www.borger.dk
Ansøgning om navneændring på bryllupsdagen sker via www.borger.dk. Husk, at I begge skal lave en anmodning om navneændring, hvis I tager hinandens navne.
Så snart prøvelsesattesten er udstedt, afleveres den i postkassen ved præstegården, Mølletoften 6/eller sendes sikkert via mail sammen med navn og adresse på to vidner, der skal være til stede ved vielsen.


 Møde med præsten:

Parret kontakter selv præsten, så der kan aftales et møde, hvor I aftaler salmerne og gennemgår ritualet. Ritualet kan findes bag i Den Danske Salmebog eller her på folkekirkens hjemmeside. Hvis sognets præst har ferie, er det præsten i Skibet sogn, der står for vielsen.

Vi synger efter Den Danske Salmebog eller tillæg hertil. Mangler du inspiration til at vælge salmerne, eller vil du have inspiration til salmer om kærlighed? Så læs med her.

Vielsesritualet kan findes bag i Den Danske Salmebog eller her på folkekirkens hjemmeside. Her finder du også vielsesritualet for par af samme køn.


Særlige forbehold


Musik:

Hvis man har særlige ønsker om musik til brylluppet, skal man kontakte kirkemusikeren i god tid.


Pyntning:

Til alle vielser er der blomster på alteret. Yderligere pyntning af kirken står brudeparret selv for samt udgiften hertil.


 Fotografering:

Vi henstiller til, at der kun fotograferes under præludium og postludium. Der kan laves en aftale med præsten om, at en enkelt fotograf kan få lov til at tage diskrete billeder undervejs.

Det er ikke tilladt at kaste med ris eller fuglefrø.


Nyttige links:

Link til Kirkeministeriet: www.km.dk
Link til Familierethuset: www.familieretshuset.dk
Link til Folkekirken: www.folkekirken.dk
Link til Borger.dk: www.borger.dk