Navngivning og Dåb / Fremstilling


Navngivning:

Du finder oplysning om navngivning på Kirkeministeriets borgerportal og på www.borger.dk.
Du kan desuden finde oplysning om navne på www.familieretshuset.dk, hvor du blandt andet kan finde lister over godkendte drenge- og pigenavne.

Navngivningen skal finde sted senest 6 måneder efter barnets fødsel af hensyn til den offentlige registrering.


 Dåb:

Dåb foregår her i sognet ved søndagens gudstjeneste. Aftale om dato træffes i god tid med præsten. Der tilbydes lørdagsdåb fra 2023 på 4 bestemte lørdage.  Vi plejer hos os at døbe op til 2 børn ved samme gudstjeneste. Dåben er placeret i begyndelsen af gudstjenesten, som varer ca. 1 time.

Så snart forældrene har bestemt sig for barnets navn, har valgt hvem der skal bære barnet samt gjort aftale med fadderne, skal oplysningerne herom afleveres til præsten. Det kan sendes på sikker mail via dette link Sikker Mail – alternativt kan det lægges i postkassen ved præstegården, Mølletoften 6.

Der skal være 2 til 5 faddere, de skal være døbt og kirkebogen beder om både deres navne og adresser. Hvis en af barnets forældre skal være gudmor/gudfar, skal der være minimum 2 faddere derudover. Herefter ringer forældrene til den præst, der skal medvirke ved gudstjenesten den pågældende søndag, så der med ham eller hende kan aftales et møde inden dåben. Dåbsritualet kan findes bag i Den Danske Salmebog. Du kan læse mere om dåb her på folkekirkens hjemmeside.

Man er i øvrigt velkommen til at kontakte præstesekretæren eller præsten for videre vejledning.


Fremstilling:

Er barnet blevet døbt hjemme eller på sygehuset, kan det senere ”fremstilles” ved en almindelig gudstjeneste i kirken.

Fremstillingen foregår som en dåb, bortset fra at man ikke døber barnet igen. Man fremviser det i menigheden som værende døbt. Ritualet kan findes bag i Den Danske Salmebog. Du kan læse mere om nøddåb og efterfølgende fremstilling her på folkekirkens hjemmeside.

Man er i øvrigt velkommen til at kontakte præstesekretæren eller præsten for videre vejledning.


Nyttige links:

Link til Kirkeministeriet: www.km.dk
Link til Den Danske Salmebog: www.dendanskesalmebogonline.dk
Link til Folkekirken: www.folkekirken.dk
Link til Borger.dk: www.borger.dk
Link til Ankestyrelsen: www.familieretshuset.dk