Fastsætte datoen og bestil tid hos præsten

Folkekirken har et ritual for borgerligt viede, der ønsker kirkelig velsignelse. Til den handling knytter der sig ingen jura, men ved aftale om en kirkelig velsignelse skal dog medbringes vielsesattest.

Vielser/ Kirkelige velsignelser ligger hos os som hovedregel lørdage kl. 11.00, kl. 13.00 eller kl. 15.00. Dato og tidspunkt aftales i god tid med præsten. Hvis sognets præst har ferie, er det præsten i Skibet sogn, der står for den kirkelige velsignelse. Parret kontakter selv præsten, så der kan aftales et møde, hvor I aftaler salmerne og gennemgår ritualet. Ritualet kan findes bag i Den Danske Salmebog eller her på folkekirkens hjemmeside.


Nyttige links

Link til Kirkeministeriet: www.km.dk
Link til Folkekirken: www.folkekirken.dk

 

Særlige forbehold


Musik:

Hvis man har særlige ønsker om musik, skal man kontakte kirkemusikeren i god tid.


Pyntning:

Til alle kirkelige velsignelser er der blomster på alteret og ved bænkene. Som udgangspunkt er det vores graver, der står for pyntningen i kirken – og det er uden beregning. Såfremt I har særlige ønsker til blomsterne i bænkene kan man efter aftale med graveren selv stå herfor.


Fotografering:

Vi henstiller til, at der kun fotograferes under præludium og postludium. Der kan laves en aftale med præsten om, at en enkelt fotograf kan få lov til at tage diskrete billeder undervejs.

Det er ikke tilladt at kaste med ris eller fuglefrø.