Kirkegården

Aftaler vedrørende gravsted og vedligeholdelse heraf skal ske til graver Henrik Kristensen
tlf. 21 79 08 74 eller mail graverkontoret@paradis.dk

Graveren træffes tirsdag-fredag.


Kirkegårdstakster

Folder med kirkegårdstakster gældende fra 1. januar 2020 kan downloades nedenfor

Har du brug for at få nærmere afklaring omkring taksterne, kontakt venligst graverkontoret.

Takster for kirkegården 2021 (91 downloads)

 


Kort over Bredsten Kirkegård
Kort over Bredsten kirkegård (81 downloads)

 


Kirkegårdens vedtægter
Vedtægter for Bredsten kirkegård (50 downloads)