Kirkegården

Aftaler vedrørende gravsted og vedligeholdelse heraf skal ske til graver Henrik Kristensen
tlf. 21 79 08 74 eller mail graverkontoret@paradis.dk

Graveren træffes tirsdag-fredag.


Kirkegårdstakster

Folder med gældende kirkegårdstakster kan downloades nedenfor

Har du brug for at få nærmere afklaring omkring taksterne, kontakt venligst graverkontoret.

2022

Takster for kirkegården 2022 (252 downloads)

2023

Takster for kirkegården 2023 (29 downloads)

 


Kort over Bredsten Kirkegård
Kort over Bredsten kirkegård (253 downloads)

 


Kirkegårdens vedtægter
Vedtægter for Bredsten kirkegård (198 downloads)