Kirkegården

Aftaler vedrørende gravsted og vedligeholdelse heraf skal ske til graver Henrik Kristensen
tlf. 21 79 08 74 eller mail graverkontoret@paradis.dk

Graveren træffes tirsdag-fredag.


Kirkegårdstakster

Folder med kirkegårdstakster gældende fra 1. januar 2022 kan downloades nedenfor

Har du brug for at få nærmere afklaring omkring taksterne, kontakt venligst graverkontoret.

Takster for kirkegården 2022 (232 downloads)

 


Kort over Bredsten Kirkegård
Kort over Bredsten kirkegård (230 downloads)

 


Kirkegårdens vedtægter
Vedtægter for Bredsten kirkegård (180 downloads)