Onsdag d. 12. august kl. 19.00 – Orienteringsmøde

Tirsdag d. 15. september kl. 19.00 – Valgforsamling

Søndag d. 20. september kl. 13.00 – Høstgudstjeneste med efterfølgende foredrag i håndværkerhuset

Onsdag d. 23. september kl. 19.00 – Koncert med Jazzmood

Mandag d. 5. oktober kl. 19.00 – Foredrag i samarbejde med Balle valgmenighed i Balle

Tirsdag d. 3. november kl. 19.00 – Filmaften “Harpiks”