Fællessang fra den nye højskolesangbog med Bredsten kirkes kor og Ole Jørgensen


  • Tirsdag den 15.marts kl. 19.00 i sognehuset (Bredsten kirkes kor og Ole Jørgensen)
  • Onsdag den 6.april kl. 19.00 i sognehuset (Bredsten kirkes kor)
  • Tirsdag den 14.juni kl. 19.00 i sognehuset (Bredsten kirkes kor og Ole Jørgensen)

Højskolesangbogen blev første gang udgivet i 1894. Senest er den udkommet i 2020 i en ny og revideret 19. udgave, der indeholder i alt 151 nye sange. Bredsten kirke inviterer til 3 festlige sangaftener, hvor vi vil synge en masse af de nye sange, men også gamle kendinge. To af disse aftener bliver krydret med besøg af Ole Jørgensen, som på underholdende vis, vil fortælle om nogle af sangene, samt synge et par klassikere for os. Der bliver serveret kaffe, te og kage til 25 kr. pr. person.

 

Foredrag – Gestapos fangelejre i Danmark


I samarbejde med Balle valgmenighed er der arrangeret foredrag d. 30. marts kl. 19.00 i Balle.
Indespærring af politiske modstandere og racemæssigt “mindreværdige” var et kendetegn for Nazityskland. Både i selve Riget og i det tyskbesatte Europa fandtes der en lang række lejre til formålet. I det besatte Danmark var Horserødlejren i Nordsjælland og den noget større Frøslevlejr i  Sønderjylland de lokale udtryk for dette fænomen. Den specielle tyske besættelsespolitik prægede på afgørende vis forholdene i de to lejre, som kun kan beskrives som lempelige i forhold til de øvrige tyskbesatte lande. Danmark var på alle måder et særtilfælde, og de to lejre, hvor Horserød nærmest var en prolog til Frøslev, var selve spejlbilledet heraf.
Med baggrund i sin nye bog Gestapos fangelejre i Danmark fortæller tidligere museumschef, historiker dr. phil. Henrik Skov Kristensen om det tyske sikkerhedspolitis to fangelejre i Danmark.

 

“Danmark spiser sammen”   /   Bredsten spiser sammen.


Igen i år arrangerer menighedsrådet ”Spis sammen aften”, som bliver onsdag d. 27. april kl. 18 i Sognehuset.
Det er en gentagende begivenhed over hele landet, på baggrund af Folkebevægelsen mod ensomhed, der står bag ideen om et fælles måltid, for at skabe nye kontakter på tværs af alder, og baggrund. Menighedsrådet laver et hverdagsmåltid, med efterfølgende kaffe. Vi synger sange og får snakket sammen. Vi håber, at mange har lyst til at være med, og at vi får nogle hyggelige timer sammen. Alle er velkomne. Det koster 30 kr. at spise med. Tilmelding skal ske til sognepræst Mette Bjerrum senest tirsdag d. 19. april på tlf. 20578022 – meget gerne på sms eller mail mfrf@km.dk

 

5-års-dåbsjubilæum


Som noget nyt vil vi fejre 5-års-dåbsjubilæum. Alle, der blev døbt i Bredsten kirke for fem år siden (i 2017), vil Bredsten Menighedsråd gerne forære en lille gave, som bliver overrakt hver lille 5 års-jubilar ved gudstjenesten
d. 1. maj kl. 10.30.

Efter gudstjenesten går vi over i sognehuset, hvor vi vil hygge os med lidt kage og saftevand. Alle jubilarer må meget gerne tage forældre, søskende, bedsteforældre og andre med sig denne dag. Alle, der blev døbt i Bredsten kirke for fem år siden, får en invitation med posten.

Hvis, der er nogle børn i sognet, der er blevet døbt et andet sted og flyttet hertil, er de også hjertelig velkomne. Forældrene bedes kontakte sognepræst Mette Bjerrum på mfrf@km.dk og fortælle barnets navn, dåbsdato og kirke samt hvor mange de kommer.

 

Orienteringsmøde


Tirsdag d. 10. maj kl. 19.00 er der orienteringsmøde forud for menighedsrådsvalget d. 20. september. Kom og hør om menighedsrådets arbejde, og stil gerne spørgsmål, hvis der er noget, som I undrer jer over. Der vil være kaffe og kage til 25 kr., som går til menighedsplejen.