Alle menighedsrådets møder er offentlige, hvorfor man frit kan deltage uden at tilmelde sig i forvejen – dog uden tale- og stemmeret. Menighedsrådsmøderne foregår i sognehuset kl. 18.30, hvor intet andet er nævnt.

Kommende menighedsrådsmøder


Tirsdag d. 11. august
Tirsdag d. 8. september
Torsdag d. 8. oktober
Torsdag d. 5. november
Tirsdag d. 8. december