Alle menighedsrådets møder er offentlige, hvorfor man frit kan deltage uden at tilmelde sig i forvejen – dog uden tale- og stemmeret. Menighedsrådsmøderne foregår i sognehuset kl. 18.30, hvor intet andet er nævnt.

Kommende menighedsrådsmøder


Pga. corona er mødet i april aflyst og mødet i maj er skubbet til den 28. maj.

Torsdag d. 28. maj kl. 18.30
Tirsdag d. 16. juni kl. 18.30