Alle menighedsrådets møder er offentlige, hvorfor man frit kan deltage uden at tilmelde sig i forvejen – dog uden tale- og stemmeret. Menighedsrådsmøderne foregår i sognehuset kl. 18.30, hvor intet andet er nævnt.

Kommende menighedsrådsmøder


Tirsdag d. 18. februar kl. 18.30
Tirsdag d. 17. marts kl. 18.30
Onsdag d. 15. april kl. 18.30
Torsdag d. 14. maj kl. 18.30
Tirsdag d. 16. juni kl. 18.30