Alle menighedsrådets møder er offentlige, hvorfor man frit kan deltage uden at tilmelde sig i forvejen – dog uden tale- og stemmeret. Menighedsrådsmøderne foregår i sognehuset kl. 18.30, hvor intet andet er nævnt.

Kommende menighedsrådsmøder


Torsdag d. 22. september

Tirsdag d. 25. oktober

Tirsdag d. 22. november

Torsdag d. 24. november – konstituering af det nye menighedsråd