Alle menighedsrådets møder er offentlige, hvorfor man frit kan deltage uden at tilmelde sig i forvejen – dog uden tale- og stemmeret. Møderne afholdes på kirkekontoret kl. 16.00 og er offentlige medmindre andet oplyses.


Se sogneblad