Alle menighedsrådets møder er offentlige, hvorfor man frit kan deltage uden at tilmelde sig i forvejen – dog uden tale- og stemmeret. Menighedsrådsmøderne foregår i sognehuset kl. 16.00 hvor intet andet er nævnt.

Kommende menighedsrådsmøder


Tirsdag den 7. marts

Tirsdag den 11. april

Tirsdag den. 9. maj